k.ú.: 771309 - Tuhanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546267 - Tuhaň NUTS5 CZ0511546267
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 411388
zahrada 29 12498
travní p. 54 332505
lesní poz 56 4663335
vodní pl. tok umělý 4 2997
vodní pl. zamokřená pl. 5 46782
zast. pl. zbořeniště 8 1847
zast. pl. 33 11137
ostat.pl. jiná plocha 12 3703
ostat.pl. manipulační pl. 3 511
ostat.pl. neplodná půda 58 42638
ostat.pl. ostat.komunikace 39 65443
ostat.pl. silnice 1 9889
ostat.pl. zeleň 2 549
Celkem KN 325 5605222
Par. KMD 325 5605222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 48
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 20:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.