k.ú.: 771341 - Tuchoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539767 - Tuchoměřice NUTS5 CZ020A539767
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 3592321
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 327 183927
ovoc. sad 14 49294
travní p. 94 134540
lesní poz 16 1098971
vodní pl. nádrž umělá 2 7362
vodní pl. tok přirozený 37 22167
vodní pl. tok umělý 1 766
vodní pl. zamokřená pl. 3 1021
zast. pl. společný dvůr 1 503
zast. pl. zbořeniště 7 4878
zast. pl. 474 134729
ostat.pl. dráha 1 9463
ostat.pl. jiná plocha 134 52908
ostat.pl. manipulační pl. 27 28554
ostat.pl. neplodná půda 50 38848
ostat.pl. ostat.komunikace 179 119556
ostat.pl. pohřeb. 1 1601
ostat.pl. silnice 17 54653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 27534
ostat.pl. zeleň 11 4435
Celkem KN 2027 5568059
Par. KMD 2027 5568059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 234
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 461
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 2
Celkem JED 70
LV 610
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2020
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1840 09.09.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2022 21:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.