k.ú.: 771350 - Kněžívka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539767 - Tuchoměřice NUTS5 CZ020A539767
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 2051943
zahrada 245 133279
ovoc. sad 10 15217
travní p. 104 54448
lesní poz 4 3147
vodní pl. tok přirozený 41 15421
vodní pl. tok umělý 8 1101
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
zast. pl. zbořeniště 3 225
zast. pl. 305 246214
ostat.pl. dráha 10 44153
ostat.pl. jiná plocha 114 201084
ostat.pl. manipulační pl. 39 137915
ostat.pl. neplodná půda 29 20119
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 24782
ostat.pl. ostat.komunikace 133 98715
ostat.pl. silnice 75 188659
ostat.pl. zeleň 64 60378
Celkem KN 1546 3296803
Par. KMD 1546 3296803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 113
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 63
obč.z. garáž 1
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 83
LV 426
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2020
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1840 09.09.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2022 21:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.