k.ú.: 771368 - Tuchomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 1645
travní p. 1 1097
lesní poz les(ne hospodář) 26 1209200
lesní poz 28 201124
vodní pl. nádrž umělá 7 1585755
vodní pl. tok umělý 9 26448
zast. pl. 1 457
ostat.pl. dráha 2 203
ostat.pl. jiná plocha 46 839356
ostat.pl. manipulační pl. 25 334452
ostat.pl. neplodná půda 2 3137
ostat.pl. ostat.komunikace 20 62169
ostat.pl. zeleň 32 1518563
Celkem KN 200 5783606
Par. KMD 200 5783606
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 1
LV 17
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.