k.ú.: 771431 - Tukleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548774 - Senožaty NUTS5 CZ0633548774
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1291900
zahrada 76 63100
travní p. 157 704482
lesní poz les s budovou 3 96
lesní poz les(ne hospodář) 2 8348
lesní poz 121 1047140
vodní pl. nádrž umělá 1 1239
vodní pl. rybník 1 263
vodní pl. tok přirozený 6 64193
vodní pl. zamokřená pl. 3 816
zast. pl. zbořeniště 5 600
zast. pl. 56 25850
ostat.pl. jiná plocha 47 44044
ostat.pl. manipulační pl. 13 6934
ostat.pl. neplodná půda 20 10636
ostat.pl. ostat.komunikace 68 53514
ostat.pl. silnice 1 11264
ostat.pl. zeleň 3 2617
Celkem KN 722 3337036
Par. KMD 722 3337036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 59
LV 106
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.