k.ú.: 771449 - Tulešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594989 - Tulešice NUTS5 CZ0647594989
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 959 4497266
zahrada 61 50957
ovoc. sad 3 12070
travní p. 40 88551
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 180 2059586
vodní pl. nádrž umělá 4 5575
vodní pl. rybník 5 16672
vodní pl. tok přirozený 20 138008
vodní pl. tok umělý 2 753
vodní pl. zamokřená pl. 2 599
zast. pl. společný dvůr 1 205
zast. pl. zbořeniště 12 2024
zast. pl. 168 66687
ostat.pl. jiná plocha 52 60374
ostat.pl. manipulační pl. 13 16584
ostat.pl. neplodná půda 14 4997
ostat.pl. ostat.komunikace 282 100721
ostat.pl. silnice 120 76295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4913
ostat.pl. zeleň 12 79556
Celkem KN 1953 7282414
Par. KMD 1953 7282414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 167
LV 252
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 02:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.