k.ú.: 771465 - Tuněchody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572420 - Tuněchody NUTS5 CZ0531572420
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 5418531
zahrada 307 151720
ovoc. sad 17 145775
travní p. 48 40553
lesní poz 7 1904
vodní pl. rybník 7 6614
vodní pl. tok přirozený 59 74925
vodní pl. tok umělý 9 2465
zast. pl. společný dvůr 6 704
zast. pl. zbořeniště 3 1813
zast. pl. 329 175342
ostat.pl. dráha 7 30582
ostat.pl. jiná plocha 123 52109
ostat.pl. manipulační pl. 70 242963
ostat.pl. neplodná půda 26 28718
ostat.pl. ostat.komunikace 213 96873
ostat.pl. pohřeb. 1 2042
ostat.pl. silnice 30 80255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18417
ostat.pl. zeleň 10 5455
Celkem KN 2124 6577760
Par. DKM 2124 6577760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 135
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 16
obč.z. byt 2
Celkem JED 18
LV 407
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2000
ZMVM 1:2000 15.04.1994 12.10.2000
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.