k.ú.: 771503 - Drslavice u Tupadel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 689227
zahrada 55 48222
ovoc. sad 27 26979
travní p. 266 467712
lesní poz 52 769566
vodní pl. nádrž umělá 6 5622
zast. pl. společný dvůr 3 1341
zast. pl. 79 37854
ostat.pl. jiná plocha 51 27284
ostat.pl. manipulační pl. 15 19753
ostat.pl. neplodná půda 33 14477
ostat.pl. ostat.komunikace 55 39542
ostat.pl. silnice 20 18241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3453
ostat.pl. zeleň 2 330
Celkem KN 922 2169603
Par. DKM 922 2169603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 75
LV 86
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.2004
ZMVM 1:2000 01.04.1988 06.05.2004
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.