k.ú.: 771511 - Tajanov u Tupadel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 936556
zahrada 132 89218
travní p. 125 388368
lesní poz 21 556780
vodní pl. nádrž přírodní 3 678
vodní pl. tok přirozený 25 5674
vodní pl. tok umělý 6 4077
zast. pl. společný dvůr 5 688
zast. pl. zbořeniště 1 91
zast. pl. 162 57000
ostat.pl. jiná plocha 21 22144
ostat.pl. manipulační pl. 20 13814
ostat.pl. neplodná půda 41 22338
ostat.pl. ostat.komunikace 144 54595
ostat.pl. silnice 41 37530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1600
ostat.pl. zeleň 23 2038
Celkem KN 999 2193189
Par. DKM 999 2193189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 177
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2003
ZMVM 1:2000 01.04.1988 03.11.2003
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.