k.ú.: 771546 - Tupesy u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 927185
zahrada 73 57570
ovoc. sad 5 31293
travní p. 61 210984
lesní poz 12 97082
vodní pl. nádrž přírodní 1 1493
vodní pl. tok umělý 40 6942
zast. pl. zbořeniště 2 460
zast. pl. 47 19312
ostat.pl. jiná plocha 20 10280
ostat.pl. manipulační pl. 11 7486
ostat.pl. neplodná půda 19 28919
ostat.pl. ostat.komunikace 22 15935
ostat.pl. silnice 11 17386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2114
ostat.pl. zeleň 3 1910
Celkem KN 548 1436351
Par. KMD 548 1436351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 46
LV 91
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2015
S-SK GS 1:2880 1839 23.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 02:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.