k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 910 1615541
zahrada 146 72930
ovoc. sad 2 4944
travní p. 179 226871
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2396
vodní pl. tok umělý 97 11982
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 128 42826
ostat.pl. jiná plocha 25 13790
ostat.pl. manipulační pl. 36 15200
ostat.pl. neplodná půda 31 13748
ostat.pl. ostat.komunikace 166 63784
ostat.pl. pohřeb. 1 2542
ostat.pl. silnice 54 40485
Celkem KN 1786 2478156
Par. KMD 1786 2478156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 103
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 186
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 00:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.