k.ú.: 771601 - Turnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577626 - Turnov NUTS5 CZ0514577626
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1107 1820457
zahrada 2048 1100617
ovoc. sad 43 140244
travní p. 676 949917
lesní poz les(ne hospodář) 3 43973
lesní poz 50 257132
vodní pl. nádrž umělá 3 734
vodní pl. tok přirozený 62 206378
vodní pl. tok umělý 5 8454
vodní pl. zamokřená pl. 3 16090
zast. pl. společný dvůr 142 51506
zast. pl. zbořeniště 51 7706
zast. pl. 4126 880373
ostat.pl. dráha 40 208598
ostat.pl. jiná plocha 516 235889
ostat.pl. manipulační pl. 411 448601
ostat.pl. neplodná půda 117 62739
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 8310
ostat.pl. ostat.komunikace 887 632386
ostat.pl. pohřeb. 9 29092
ostat.pl. silnice 148 236364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 116560
ostat.pl. zeleň 124 195944
Celkem KN 10631 7658064
Par. DKM 10631 7658064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 1185
č.p. byt.dům 135
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 84
č.p. obč.vyb. 31
č.p. prům.obj 32
č.p. rod.dům 581
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 29
bez čp/če garáž 1192
bez čp/če jiná st. 242
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 51
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 60
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 87
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 48
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 3946
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 1978
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 17
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 189
obč.z. dílna 6
obč.z. j.nebyt 41
Celkem JED 2242
LV 5117
spoluvlastník 8718

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2005 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1952 31.10.2005 Od -dle KP. Instrukce A. Reambulace 1:1000 dle THM 1970-1971.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1952 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.