k.ú.: 771627 - Daliměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577626 - Turnov NUTS5 CZ0514577626
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 485569
zahrada 408 357113
ovoc. sad 3 10943
travní p. 166 243036
lesní poz 25 586502
vodní pl. nádrž umělá 2 6711
vodní pl. rybník 2 3085
vodní pl. tok přirozený 5 46976
vodní pl. tok umělý 10 2505
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 13 1798
zast. pl. 662 245007
ostat.pl. dráha 2 66699
ostat.pl. jiná plocha 54 33314
ostat.pl. manipulační pl. 55 117196
ostat.pl. neplodná půda 19 87010
ostat.pl. ostat.komunikace 145 115419
ostat.pl. plantáž dřevin 2 285
ostat.pl. silnice 59 70572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 199014
ostat.pl. zeleň 18 72812
Celkem KN 2051 2751594
Par. DKM 2051 2751594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 350
č.p. výroba 11
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 102
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 649
byt.z. byt 102
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 110
LV 801
spoluvlastník 1363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2004 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1824 20.08.2004 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 21:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.