k.ú.: 771741 - Turovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547913 - Horní Cerekev NUTS5 CZ0633547913
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 977067
zahrada 72 35143
travní p. 170 331146
lesní poz 82 957677
vodní pl. rybník 1 1091
vodní pl. tok umělý 33 2612
vodní pl. zamokřená pl. 2 2124
zast. pl. společný dvůr 6 250
zast. pl. zbořeniště 2 324
zast. pl. 40 16316
ostat.pl. jiná plocha 23 11646
ostat.pl. manipulační pl. 5 7483
ostat.pl. neplodná půda 29 16489
ostat.pl. ostat.komunikace 62 43250
ostat.pl. silnice 1 11587
Celkem KN 692 2414205
Par. KMD 692 2414205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 39
LV 59
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2011
S-SK GS 1:2880 1829 25.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.