k.ú.: 771767 - Butoves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549282 - Butoves NUTS5 CZ0522549282
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 809972
zahrada 55 38415
travní p. 133 185060
lesní poz 10 435081
vodní pl. nádrž přírodní 1 319
vodní pl. tok přirozený 18 7200
vodní pl. tok umělý 49 7625
zast. pl. 114 39037
ostat.pl. dráha 17 33198
ostat.pl. jiná plocha 29 24045
ostat.pl. manipulační pl. 15 14860
ostat.pl. neplodná půda 1 45
ostat.pl. ostat.komunikace 50 27060
ostat.pl. silnice 10 30876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14171
ostat.pl. zeleň 5 131
Celkem KN 793 1667095
Par. KMD 793 1667095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 22
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 112
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 209
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1842 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.