k.ú.: 771783 - Kacákova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549312 - Kacákova Lhota NUTS5 CZ0522549312
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 2070598
zahrada 104 75823
ovoc. sad 9 22653
travní p. 411 696973
lesní poz les(ne hospodář) 8 12966
lesní poz 51 869929
vodní pl. nádrž umělá 6 3734
vodní pl. rybník 1 3138
vodní pl. tok přirozený 87 17523
zast. pl. společný dvůr 8 2324
zast. pl. zbořeniště 6 1121
zast. pl. 115 62132
ostat.pl. jiná plocha 31 12711
ostat.pl. manipulační pl. 16 17704
ostat.pl. neplodná půda 14 4726
ostat.pl. ostat.komunikace 146 60065
ostat.pl. pohřeb. 1 1730
ostat.pl. silnice 24 36034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1589
ostat.pl. zeleň 1 1054
Celkem KN 1475 3974527
Par. KMD 1475 3974527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 113
LV 225
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 04.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 23:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.