k.ú.: 771791 - Tuř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573647 - Tuř NUTS5 CZ0522573647
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 2130707
zahrada 74 40685
ovoc. sad 5 7262
travní p. 400 638631
lesní poz les(ne hospodář) 10 1706130
lesní poz 8 50877
vodní pl. nádrž přírodní 1 3338
vodní pl. tok přirozený 186 35960
zast. pl. společný dvůr 3 1780
zast. pl. 110 44689
ostat.pl. jiná plocha 45 44658
ostat.pl. manipulační pl. 23 43290
ostat.pl. neplodná půda 1 1556
ostat.pl. ostat.komunikace 130 91665
ostat.pl. silnice 8 27664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3715
ostat.pl. zeleň 1 2724
Celkem KN 1570 4875331
Par. KMD 1570 4875331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 03:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.