k.ú.: 771830 - Tuřany u Kynšperku nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539619 - Tuřany NUTS5 CZ0411539619
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 1296194
zahrada 41 37212
ovoc. sad 1 9459
travní p. 112 561644
lesní poz les(ne hospodář) 44 276527
lesní poz 2 2920
vodní pl. nádrž umělá 14 18711
vodní pl. tok přirozený 8 16751
vodní pl. tok umělý 7 26921
zast. pl. společný dvůr 3 149
zast. pl. zbořeniště 5 1618
zast. pl. 60 71156
ostat.pl. jiná plocha 56 488094
ostat.pl. manipulační pl. 2 1621
ostat.pl. neplodná půda 15 12384
ostat.pl. ostat.komunikace 54 38501
ostat.pl. silnice 19 77429
Celkem KN 499 2937291
Par. DKM 499 2937291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 77
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 14.12.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.