k.ú.: 771899 - Tušimice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 26 85544
orná půda 407 5069145
vinice 1 18667
zahrada 73 33313
ovoc. sad 43 1118392
travní p. 108 989860
lesní poz les(ne hospodář) 136 3960743
lesní poz ostat.komunikace 19 133339
lesní poz 38 251055
vodní pl. nádrž přírodní 4 17805
vodní pl. nádrž umělá 44 68095
vodní pl. tok přirozený 25 328476
vodní pl. tok umělý 56 99753
zast. pl. společný dvůr 32 54231
zast. pl. zbořeniště 1 9714
zast. pl. 696 329213
ostat.pl. dráha 22 284642
ostat.pl. jiná plocha 383 3437995
ostat.pl. manipulační pl. 360 3089763
ostat.pl. neplodná půda 344 396403
ostat.pl. ostat.komunikace 305 498819
ostat.pl. silnice 30 189576
ostat.pl. skládka 2 128
ostat.pl. zeleň 384 417468
Celkem KN 3539 20882139
Par. DKM 3539 20882139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 30
č.e. rod.rekr 227
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 130
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 22
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 701
byt.z. byt 41
Celkem JED 41
LV 435
spoluvlastník 662

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1997
THM-V 1:2000 01.05.1981 14.12.1997 část k.ú.
THM-V 1:2000 31.12.1969 30.04.1981
S-SK GS 1:2880 1876 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 08:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.