k.ú.: 771937 - Tušť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547280 - Suchdol nad Lužnicí NUTS5 CZ0313547280
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31142 - Suchdol nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 326185
zahrada 191 85008
travní p. 383 2776846
lesní poz ostat.komunikace 16 2566
lesní poz 749 4748149
vodní pl. nádrž přírodní 10 47287
vodní pl. nádrž umělá 7 535318
vodní pl. tok přirozený 90 265806
vodní pl. tok umělý 31 23087
vodní pl. zamokřená pl. 21 60480
zast. pl. společný dvůr 7 2925
zast. pl. zbořeniště 2 509
zast. pl. 272 84623
ostat.pl. jiná plocha 183 511236
ostat.pl. manipulační pl. 71 73334
ostat.pl. neplodná půda 149 623907
ostat.pl. ostat.komunikace 258 232847
ostat.pl. silnice 20 123662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11746
Celkem KN 2527 10535521
Par. DKM 2527 10535521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 4
Celkem JED 17
LV 438
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2010 1:1000 25.03.2010 *)
DKM 02.05.2005
THM-V 1:2000 15.11.1973 25.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.11.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 13:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.