k.ú.: 771961 - Tutleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576841 - Tutleky NUTS5 CZ0524576841
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3136276
zahrada 186 171456
travní p. mez, stráň 6 8377
travní p. 195 799864
lesní poz 86 954473
vodní pl. rybník 1 9989
vodní pl. tok přirozený 64 34109
vodní pl. tok umělý 11 10611
zast. pl. 228 120156
ostat.pl. dráha 2 13865
ostat.pl. jiná plocha 28 14282
ostat.pl. manipulační pl. 27 50694
ostat.pl. neplodná půda 11 11102
ostat.pl. ostat.komunikace 103 152274
ostat.pl. silnice 7 25314
ostat.pl. zeleň 51 64805
Celkem KN 1203 5577647
Par. DKM 502 4203658
Par. KMD 701 1373989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 211
LV 236
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2015 1:1000 25.05.2015 *)
KMD 1:1000 24.07.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 01:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.