k.ú.: 771970 - Tvarožná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584037 - Tvarožná NUTS5 CZ0643584037
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2077 5956265
vinice 28 13486
zahrada 425 211235
ovoc. sad 15 26705
travní p. 65 76425
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 97 1451011
vodní pl. tok přirozený 85 47908
zast. pl. společný dvůr 3 337
zast. pl. zbořeniště 10 1234
zast. pl. 622 174683
ostat.pl. dálnice 70 187804
ostat.pl. jiná plocha 281 135844
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 58413
ostat.pl. manipulační pl. 38 82909
ostat.pl. neplodná půda 54 70328
ostat.pl. ostat.komunikace 287 159636
ostat.pl. pohřeb. 9 8161
ostat.pl. silnice 112 118478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 23575
ostat.pl. zeleň 24 8684
Celkem KN 4324 8813126
Par. DKM 4324 8813126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 265
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 126
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 25
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 587
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 975
spoluvlastník 1753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.2011
THM-G 1:2000 15.02.1973 04.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.