k.ú.: 771988 - Tvarožná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586684 - Tvarožná Lhota NUTS5 CZ0645586684
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62181 - Strážnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1631 6133370
vinice 34 210369
zahrada 355 262925
ovoc. sad 8 58500
travní p. mez, stráň 1 18954
travní p. 766 3721372
lesní poz 188 5314134
vodní pl. nádrž umělá 9 119214
vodní pl. tok přirozený 51 183426
vodní pl. zamokřená pl. 6 7905
zast. pl. společný dvůr 2 6549
zast. pl. zbořeniště 2 450
zast. pl. 990 214475
ostat.pl. jiná plocha 350 152532
ostat.pl. manipulační pl. 95 56502
ostat.pl. mez, stráň 2 8289
ostat.pl. neplodná půda 27 42798
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 235
ostat.pl. ostat.komunikace 185 386522
ostat.pl. pohřeb. 1 2784
ostat.pl. silnice 13 97854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 163 160840
ostat.pl. zeleň 84 281093
Celkem KN 4964 17441092
PK 666 2460884
Celkem ZE 666 2460884
Par. DKM 4760 10591229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 309
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 6
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 422
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 71
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 16
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 934
LV 1570
spoluvlastník 2313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.01.2022 1:1000 28.01.2022 *)
DKM 1:1000 02.12.2021 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - I. etapa
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 05:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.