k.ú.: 771996 - Tvorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590118 - Tvorovice NUTS5 CZ0713590118
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 3219867
zahrada 129 136415
ovoc. sad 2 6057
travní p. 23 44961
lesní poz 5 25022
vodní pl. rybník 1 10768
vodní pl. tok přirozený 4 7035
zast. pl. společný dvůr 1 321
zast. pl. zbořeniště 16 2601
zast. pl. 158 66917
ostat.pl. jiná plocha 20 5143
ostat.pl. manipulační pl. 20 46974
ostat.pl. neplodná půda 1 3703
ostat.pl. ostat.komunikace 80 110644
ostat.pl. pohřeb. 3 3909
ostat.pl. silnice 2 24725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4150
Celkem KN 842 3719212
Par. KMD 842 3719212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 154
LV 228
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.02.2013 28.02.1824 1:2880, scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.