k.ú.: 772003 - Tvořihráz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594997 - Tvořihráz NUTS5 CZ0647594997
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1357 4615229
vinice 217 334302
zahrada 172 92095
ovoc. sad 46 66956
travní p. 75 74040
lesní poz 91 5178779
vodní pl. tok přirozený 86 91664
zast. pl. zbořeniště 15 2937
zast. pl. 329 102070
ostat.pl. jiná plocha 173 77740
ostat.pl. manipulační pl. 57 37442
ostat.pl. neplodná půda 105 73179
ostat.pl. ostat.komunikace 347 118076
ostat.pl. silnice 29 57193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 8161
ostat.pl. zeleň 34 4766
Celkem KN 3146 10934629
Par. KMD 3146 10934629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 182
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 302
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 477
spoluvlastník 799

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2018
KM-D 1:1000 17.05.2002 27.09.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 08:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.