k.ú.: 772011 - Tvrdkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551821 - Tvrdkov NUTS5 CZ0801551821
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 22606
zahrada 132 94054
travní p. 292 4014407
lesní poz 71 357435
vodní pl. nádrž umělá 5 24197
vodní pl. tok přirozený 2 598
vodní pl. tok umělý 1 849
zast. pl. společný dvůr 1 1314
zast. pl. zbořeniště 18 5641
zast. pl. 176 49700
ostat.pl. jiná plocha 110 85276
ostat.pl. manipulační pl. 14 45009
ostat.pl. neplodná půda 18 14425
ostat.pl. ostat.komunikace 98 130924
ostat.pl. pohřeb. 1 813
ostat.pl. silnice 6 35344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16967
ostat.pl. zeleň 2 1362
Celkem KN 955 4900921
Par. KMD 955 4900921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 175
LV 169
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.