k.ú.: 772020 - Tvrdonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584941 - Tvrdonice NUTS5 CZ0644584941
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 3 21175
orná půda skleník-pařeniš. 70 38043
orná půda 1574 9738450
vinice 440 691279
zahrada 695 307914
ovoc. sad 4 11831
travní p. 84 883566
lesní poz les(ne hospodář) 100 89579
lesní poz 204 6998710
vodní pl. nádrž umělá 3 1025
vodní pl. rybník 2 9785
vodní pl. tok přirozený 44 359215
vodní pl. tok umělý 9 23222
vodní pl. zamokřená pl. 45 314336
zast. pl. společný dvůr 13 4192
zast. pl. zbořeniště 44 10884
zast. pl. 1127 584560
ostat.pl. dobývací prost. 58 73104
ostat.pl. dráha 1 99
ostat.pl. dálnice 1 20730
ostat.pl. jiná plocha 332 175081
ostat.pl. manipulační pl. 348 188091
ostat.pl. neplodná půda 62 128577
ostat.pl. ostat.komunikace 1094 375944
ostat.pl. pohřeb. 13 9819
ostat.pl. silnice 12 86336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 39898
ostat.pl. zeleň 27 12002
Celkem KN 6414 21197447
EN 29 20079
PK 2865 9239604
Celkem ZE 2894 9259683
Par. DKM 1277 1068569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 510
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 220
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 1055
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 1612
spoluvlastník 4168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.02.2019 Pozemky neřešené v rámci KPÚ s dokončením v roce 2020.
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.