k.ú.: 772038 - Selibice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 543128 - Staňkovice NUTS5 CZ0424543128
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2235781
zahrada 42 24409
travní p. mez, stráň 6 5029
travní p. 22 53505
lesní poz 15 222068
vodní pl. nádrž přírodní 1 1615
vodní pl. nádrž umělá 1 730
vodní pl. tok přirozený 10 14913
zast. pl. zbořeniště 2 388
zast. pl. 56 19455
ostat.pl. dobývací prost. 2 9539
ostat.pl. dráha 1 39651
ostat.pl. jiná plocha 30 17680
ostat.pl. neplodná půda 25 47244
ostat.pl. ostat.komunikace 38 34696
ostat.pl. silnice 3 17772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2972
Celkem KN 404 2747447
Par. DKM 404 2747447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 80
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.12.2008
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.