k.ú.: 772054 - Bohunice u Tvrzic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537527 - Bohunice NUTS5 CZ0315537527
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 1786643
zahrada 24 20553
ovoc. sad 2 6912
travní p. mez, stráň 1 100
travní p. 308 475205
lesní poz 23 78604
vodní pl. nádrž umělá 2 1541
vodní pl. rybník 6 11783
vodní pl. tok přirozený 21 10242
vodní pl. tok umělý 97 16710
zast. pl. zbořeniště 1 781
zast. pl. 44 24250
ostat.pl. jiná plocha 13 8589
ostat.pl. manipulační pl. 15 14970
ostat.pl. neplodná půda 185 77515
ostat.pl. ostat.komunikace 39 24841
ostat.pl. silnice 3 14540
Celkem KN 1277 2573779
Par. DKM 9 22899
Par. KMD 1268 2550880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 41
LV 85
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2015
KMD 1:1000 18.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 18.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 01:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.