k.ú.: 772089 - Lhůta u Tymákova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 578606 - Lhůta NUTS5 CZ0323578606
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1155050
zahrada 112 125796
ovoc. sad 2 930
travní p. 125 507392
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 105 1374288
vodní pl. nádrž umělá 7 3370
vodní pl. tok umělý 5 2197
vodní pl. zamokřená pl. 11 5450
zast. pl. společný dvůr 4 282
zast. pl. zbořeniště 3 596
zast. pl. 140 48142
ostat.pl. jiná plocha 43 29000
ostat.pl. manipulační pl. 1 12552
ostat.pl. neplodná půda 7 3261
ostat.pl. ostat.komunikace 128 116928
ostat.pl. silnice 7 16271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2764
ostat.pl. zeleň 8 6508
Celkem KN 826 3410796
Par. DKM 826 3410796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 140
LV 175
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2004 domapování
DKM-KPÚ 10.08.1999 1:1000 10.08.1999 *) část
THM-V 1:2000 01.01.1982 17.06.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.