k.ú.: 772097 - Mokrouše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 540641 - Mokrouše NUTS5 CZ0323540641
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1320530
zahrada 88 77498
travní p. 169 1062743
lesní poz 8 83796
vodní pl. nádrž umělá 6 9968
vodní pl. tok přirozený 8 11738
vodní pl. tok umělý 1 766
zast. pl. společný dvůr 3 281
zast. pl. 143 49059
ostat.pl. jiná plocha 36 12875
ostat.pl. neplodná půda 4 818
ostat.pl. ostat.komunikace 42 67307
ostat.pl. silnice 6 18688
ostat.pl. zeleň 19 26497
Celkem KN 690 2742564
Par. DKM 690 2742564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 105
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 142
LV 249
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.04.2004 domapování
DKM-KPÚ 02.11.1999 1:1000 01.04.2003 *) část
THM-V 1:2000 01.01.1982 06.04.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 03:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.