k.ú.: 772119 - Týn nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 570079 - Týn nad Bečvou NUTS5 CZ0714570079
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1423352
zahrada 592 474747
ovoc. sad 11 330817
travní p. 87 391550
lesní poz les(ne hospodář) 7 348805
lesní poz 68 8448966
vodní pl. nádrž přírodní 3 7331
vodní pl. tok přirozený 3 37279
zast. pl. společný dvůr 2 282
zast. pl. zbořeniště 3 1097
zast. pl. 495 137508
ostat.pl. jiná plocha 87 127093
ostat.pl. manipulační pl. 13 39762
ostat.pl. neplodná půda 3 3260
ostat.pl. ostat.komunikace 123 194456
ostat.pl. pohřeb. 3 3097
ostat.pl. silnice 6 3110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7146
ostat.pl. zeleň 18 18653
Celkem KN 1623 11998311
PK 909 1858023
Celkem ZE 909 1858023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 18
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 474
byt.z. byt 15
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 649
spoluvlastník 865

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.05.2022 19:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.