k.ú.: 772429 - Týniště nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576859 - Týniště nad Orlicí NUTS5 CZ0524576859
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 1298772
zahrada 846 353761
travní p. 1044 1666442
lesní poz 402 10016099
vodní pl. nádrž umělá 9 29342
vodní pl. rybník 6 32164
vodní pl. tok přirozený 62 60200
vodní pl. tok umělý 64 20514
vodní pl. zamokřená pl. 54 48402
zast. pl. společný dvůr 43 34126
zast. pl. zbořeniště 51 14195
zast. pl. 2068 680537
ostat.pl. dráha 38 345121
ostat.pl. jiná plocha 552 592945
ostat.pl. manipulační pl. 128 182131
ostat.pl. neplodná půda 78 36546
ostat.pl. ostat.komunikace 623 829084
ostat.pl. pohřeb. 3 10830
ostat.pl. silnice 61 222591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 105147
ostat.pl. zeleň 108 69072
Celkem KN 6784 16648021
Par. DKM 6783 16647063
Par. KMD 1 958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 74
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 62
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 730
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 25
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 623
bez čp/če jiná st. 244
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 82
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2021
byt.z. byt 1278
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 155
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 1478
LV 3099
spoluvlastník 5560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2005 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.07.1987 17.01.2005 část 1:1000
THM-V 1:1000 01.04.1961 17.01.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.