k.ú.: 772461 - Česká Proseč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 399695
zahrada 54 54369
ovoc. sad 3 17678
travní p. 69 455141
lesní poz 38 258378
vodní pl. nádrž přírodní 2 12684
vodní pl. rybník 2 6434
vodní pl. zamokřená pl. 9 37251
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 32 13423
ostat.pl. jiná plocha 11 7152
ostat.pl. manipulační pl. 3 2492
ostat.pl. neplodná půda 12 43118
ostat.pl. ostat.komunikace 42 41712
ostat.pl. silnice 3 17258
Celkem KN 313 1366976
Par. DKM 208 1300407
Par. KMD 105 66569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 30
LV 74
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2018
KMD 1:1000 05.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.