k.ú.: 772496 - Stav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 269074
zahrada 149 147347
ovoc. sad 19 64702
travní p. 183 902335
lesní poz 85 343956
vodní pl. nádrž přírodní 1 745
vodní pl. nádrž umělá 4 23291
vodní pl. rybník 2 4253
vodní pl. tok přirozený 34 16113
vodní pl. zamokřená pl. 4 15944
zast. pl. společný dvůr 2 981
zast. pl. zbořeniště 3 704
zast. pl. 121 38507
ostat.pl. jiná plocha 43 17847
ostat.pl. manipulační pl. 5 793
ostat.pl. neplodná půda 51 81479
ostat.pl. ostat.komunikace 113 91804
ostat.pl. pohřeb. 2 1039
ostat.pl. silnice 17 66450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 19793
Celkem KN 881 2107157
Par. DKM 572 1898815
Par. KMD 309 208342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 117
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 188
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 17.08.2018
KMD 1:1000 13.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 13.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 20:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.