k.ú.: 772518 - Úbislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 770865
zahrada 218 165055
ovoc. sad 25 78716
travní p. 289 1508870
lesní poz ostat.komunikace 1 576
lesní poz 95 1225922
vodní pl. nádrž umělá 4 9333
vodní pl. tok přirozený 66 19090
vodní pl. tok umělý 14 7375
vodní pl. zamokřená pl. 1 3264
zast. pl. společný dvůr 4 269
zast. pl. zbořeniště 2 1039
zast. pl. 186 56918
ostat.pl. jiná plocha 55 26904
ostat.pl. manipulační pl. 26 24573
ostat.pl. neplodná půda 80 126565
ostat.pl. ostat.komunikace 139 123884
ostat.pl. pohřeb. 1 2906
ostat.pl. silnice 8 32907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3932
ostat.pl. zeleň 1 102
Celkem KN 1311 4189065
Par. DKM 657 3810187
Par. KMD 654 378878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 23
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 12
Celkem BUD 177
LV 241
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.07.2019 1:1000 15.07.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 15.10.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 18:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.