k.ú.: 772526 - Zboží u Nové Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 664033
zahrada 208 194800
ovoc. sad 9 32051
travní p. 207 967367
lesní poz 80 2191270
vodní pl. nádrž přírodní 2 379
vodní pl. nádrž umělá 2 1807
vodní pl. rybník 5 12209
vodní pl. tok přirozený 31 7878
vodní pl. tok umělý 1 580
vodní pl. zamokřená pl. 5 10926
zast. pl. zbořeniště 2 65
zast. pl. 160 49057
ostat.pl. jiná plocha 34 10047
ostat.pl. manipulační pl. 2 7205
ostat.pl. neplodná půda 59 126200
ostat.pl. ostat.komunikace 96 94443
ostat.pl. silnice 9 44692
Celkem KN 954 4415009
Par. DKM 946 4409690
Par. KMD 8 5319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 29
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 152
LV 232
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.04.2022 Nové mapování zastavěné části mimo KoPÚ
DKM-KPÚ 1:1000 16.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 13.04.2018
KMD 1:1000 10.02.2014 12.04.2022
S-SK GS 1:2880 1842 10.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 20:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.