k.ú.: 772593 - Nezabylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 546160 - Nezabylice NUTS5 CZ0422546160
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 5242306
zahrada 79 50421
travní p. 52 165516
lesní poz 33 303950
vodní pl. nádrž přírodní 3 1206
vodní pl. nádrž umělá 2 2725
vodní pl. tok přirozený 8 33256
vodní pl. tok umělý 6 5632
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 9 2932
zast. pl. 159 63877
ostat.pl. dálnice 1 62984
ostat.pl. jiná plocha 45 23140
ostat.pl. manipulační pl. 54 57624
ostat.pl. neplodná půda 193 331275
ostat.pl. ostat.komunikace 96 137210
ostat.pl. silnice 31 171209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22338
ostat.pl. zeleň 11 12831
Celkem KN 1065 6690506
Par. DKM 1065 6690506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 87
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 154
LV 202
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.04.2012
DKM 1:1000 24.11.2011
FÚO 1:5000 31.10.1978 03.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.