k.ú.: 772607 - Přečaply - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563382 - Údlice NUTS5 CZ0422563382
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 3308286
zahrada 57 22512
ovoc. sad 2 14890
travní p. 94 188641
lesní poz 1 143578
vodní pl. tok přirozený 25 25519
vodní pl. tok umělý 7 5773
zast. pl. společný dvůr 9 3385
zast. pl. zbořeniště 10 6732
zast. pl. 107 34246
ostat.pl. jiná plocha 39 86872
ostat.pl. manipulační pl. 40 50563
ostat.pl. neplodná půda 70 71585
ostat.pl. ostat.komunikace 105 92257
ostat.pl. pohřeb. 2 4184
ostat.pl. silnice 4 21865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4589
ostat.pl. zeleň 13 1570
Celkem KN 874 4087047
Par. DKM 874 4087047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 104
LV 107
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2010
FÚO 1:5000 31.10.1978 15.06.2010
S-SK GS 1:2880 1871 30.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.