k.ú.: 772623 - Herstošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 1136638
zahrada 16 14810
ovoc. sad 1 6302
travní p. 82 844304
lesní poz les(ne hospodář) 2 24455
lesní poz 24 285585
vodní pl. nádrž umělá 6 15957
vodní pl. rybník 5 71745
vodní pl. tok umělý 12 14656
vodní pl. zamokřená pl. 3 17230
zast. pl. zbořeniště 19 14324
zast. pl. 32 14652
ostat.pl. dráha 5 6900
ostat.pl. jiná plocha 20 8531
ostat.pl. manipulační pl. 45 166902
ostat.pl. neplodná půda 60 68538
ostat.pl. ostat.komunikace 32 55515
ostat.pl. silnice 2 35295
Celkem KN 391 2802339
Par. KMD 391 2802339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 30
LV 47
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.