k.ú.: 772631 - Polom u Údrče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 554476
zahrada 6 1376
travní p. 68 1538736
lesní poz les(ne hospodář) 29 438902
lesní poz 35 988184
vodní pl. nádrž umělá 6 47319
vodní pl. tok umělý 11 9593
zast. pl. zbořeniště 18 6804
zast. pl. 19 7834
ostat.pl. jiná plocha 20 53683
ostat.pl. manipulační pl. 8 39212
ostat.pl. neplodná půda 106 124452
ostat.pl. ostat.komunikace 31 52722
ostat.pl. silnice 1 3701
ostat.pl. zeleň 2 1633
Celkem KN 365 3868627
Par. KMD 365 3868627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 17
LV 26
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 15:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.