k.ú.: 772658 - Bílsko u Kopidlna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573663 - Údrnice NUTS5 CZ0522573663
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1507729
zahrada 61 51949
ovoc. sad 11 58258
travní p. 18 30556
lesní poz 12 141348
vodní pl. nádrž umělá 5 3209
vodní pl. rybník 6 56328
vodní pl. tok přirozený 34 15299
zast. pl. společný dvůr 2 357
zast. pl. zbořeniště 3 770
zast. pl. 75 47626
ostat.pl. jiná plocha 27 20949
ostat.pl. manipulační pl. 5 4287
ostat.pl. neplodná půda 6 3280
ostat.pl. ostat.komunikace 35 36170
ostat.pl. silnice 2 14463
Celkem KN 550 1992578
Par. DKM 11 22301
Par. KMD 539 1970277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 74
LV 142
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.