k.ú.: 772666 - Údrnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573663 - Údrnice NUTS5 CZ0522573663
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 465 2891477
zahrada 108 69424
ovoc. sad 24 36140
travní p. 90 151408
lesní poz 9 73949
vodní pl. rybník 1 12225
vodní pl. tok přirozený 86 20102
vodní pl. zamokřená pl. 3 1792
zast. pl. společný dvůr 10 8001
zast. pl. zbořeniště 9 3368
zast. pl. 142 79226
ostat.pl. jiná plocha 71 60058
ostat.pl. manipulační pl. 26 28577
ostat.pl. neplodná půda 11 5833
ostat.pl. ostat.komunikace 115 77693
ostat.pl. pohřeb. 1 579
ostat.pl. silnice 11 27511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5285
ostat.pl. zeleň 6 646
Celkem KN 1190 3553294
Par. KMD 1190 3553294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 131
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 168
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.