k.ú.: 772682 - Únětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573663 - Údrnice NUTS5 CZ0522573663
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 1337465
zahrada 32 24516
ovoc. sad 2 2738
travní p. 33 246251
lesní poz 25 482572
vodní pl. nádrž umělá 1 221
vodní pl. rybník 4 26854
vodní pl. tok přirozený 61 16043
zast. pl. společný dvůr 1 153
zast. pl. zbořeniště 1 50
zast. pl. 36 27431
ostat.pl. jiná plocha 20 54066
ostat.pl. manipulační pl. 1 556
ostat.pl. neplodná půda 16 6090
ostat.pl. ostat.komunikace 42 52409
ostat.pl. silnice 1 14511
ostat.pl. zeleň 2 404
Celkem KN 503 2292330
Par. KMD 503 2292330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 36
LV 80
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 05:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.