k.ú.: 772755 - Pukšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569640 - Uhelná Příbram NUTS5 CZ0631569640
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2352594
zahrada 105 100371
ovoc. sad 6 19888
travní p. 217 542856
lesní poz 157 1568255
vodní pl. nádrž umělá 29 25289
vodní pl. tok přirozený 2 2123
vodní pl. tok umělý 7 15766
vodní pl. zamokřená pl. 1 273
zast. pl. společný dvůr 1 1811
zast. pl. zbořeniště 1 70
zast. pl. 75 46201
ostat.pl. jiná plocha 16 5577
ostat.pl. manipulační pl. 10 16441
ostat.pl. neplodná půda 41 51071
ostat.pl. ostat.komunikace 102 102078
ostat.pl. silnice 17 68273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 640
Celkem KN 1156 4919577
Par. DKM 11 77214
Par. KMD 1145 4842363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 73
LV 129
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2018
KMD 1:1000 22.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.