k.ú.: 772798 - Úherčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 530697 - Úherčice NUTS5 CZ0531530697
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1103645
zahrada 96 71854
ovoc. sad 2 5520
travní p. 67 459609
lesní poz 88 967641
vodní pl. nádrž umělá 1 16142
vodní pl. rybník 2 3138
vodní pl. tok přirozený 2 259
zast. pl. společný dvůr 1 230
zast. pl. 114 41306
ostat.pl. jiná plocha 46 29418
ostat.pl. manipulační pl. 5 19556
ostat.pl. neplodná půda 38 35236
ostat.pl. ostat.komunikace 80 86223
ostat.pl. silnice 2 19041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28109
Celkem KN 680 2886927
Par. KMD 680 2886927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 67
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 104
LV 141
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.