k.ú.: 772810 - Uherčice u Hustopečí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584967 - Uherčice NUTS5 CZ0644584967
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3924 7695262
vinice 593 194309
zahrada 319 163354
ovoc. sad 131 182094
travní p. mez, stráň 9 4663
travní p. 521 1082551
lesní poz les(ne hospodář) 2 50812
lesní poz 342 2803602
vodní pl. nádrž umělá 1 2071
vodní pl. tok přirozený 96 208110
vodní pl. tok umělý 32 64555
vodní pl. zamokřená pl. 12 9369
zast. pl. společný dvůr 2 617
zast. pl. zbořeniště 6 643
zast. pl. 679 229780
ostat.pl. jiná plocha 381 333528
ostat.pl. manipulační pl. 132 67177
ostat.pl. neplodná půda 359 194009
ostat.pl. ostat.komunikace 641 213920
ostat.pl. pohřeb. 2 2904
ostat.pl. silnice 10 47949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8640
ostat.pl. zeleň 37 2270
Celkem KN 8237 13562189
Par. DKM 411 411927
Par. KMD 7826 13150262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 284
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 86
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 581
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 13
LV 1127
spoluvlastník 1652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2017
DKM-KPÚ 18.10.2005 1:1000 03.04.2006 *) část k.ú. - JPÚ, trať Bílá hora a Lišky
S-SK ŠS 1:2880 1825 04.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 19.05.2022 00:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.