k.ú.: 772836 - Uherčice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595004 - Uherčice NUTS5 CZ0647595004
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 2963750
zahrada 95 50922
ovoc. sad 2 7958
travní p. 90 251104
lesní poz 29 873912
vodní pl. nádrž umělá 4 11620
vodní pl. rybník 3 11901
vodní pl. tok přirozený 11 30793
zast. pl. společný dvůr 2 363
zast. pl. zbořeniště 3 370
zast. pl. 219 75302
ostat.pl. jiná plocha 99 90825
ostat.pl. manipulační pl. 15 63385
ostat.pl. neplodná půda 5 8437
ostat.pl. ostat.komunikace 62 116575
ostat.pl. silnice 28 63340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10313
ostat.pl. zeleň 9 106053
Celkem KN 887 4736923
Par. KMD 887 4736923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 93
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 41
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 61
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 69
LV 226
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2016
KM-D 1:1000 13.02.2003 05.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.