k.ú.: 772917 - Sady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 608176
vinice 6 5513
zahrada 498 433454
travní p. 80 107670
lesní poz 4 19957
vodní pl. nádrž přírodní 1 2091
vodní pl. tok přirozený 22 9898
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 11 867
zast. pl. 608 197248
ostat.pl. dráha 1 12041
ostat.pl. jiná plocha 126 87213
ostat.pl. manipulační pl. 52 61844
ostat.pl. neplodná půda 9 34965
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 6616
ostat.pl. ostat.komunikace 249 135596
ostat.pl. pohřeb. 5 12271
ostat.pl. silnice 3 22036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14219
ostat.pl. zeleň 40 16221
Celkem KN 2071 1787947
Par. DKM 2071 1787947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 395
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 579
byt.z. byt 113
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 194
obč.z. j.nebyt 168
Celkem JED 477
LV 1102
spoluvlastník 1952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 05.04.2000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OÚGK Brno - reambulace 1969
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1955 OÚGK - 1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.