k.ú.: 772984 - Uherský Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3356 14611771
zahrada 2728 1655679
ovoc. sad 5 18986
travní p. mez, stráň 26 3786
travní p. 441 888617
lesní poz 262 1413228
vodní pl. nádrž umělá 5 30920
vodní pl. rybník 4 13284
vodní pl. tok přirozený 162 282840
vodní pl. tok umělý 16 14334
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 20
vodní pl. zamokřená pl. 7 24080
zast. pl. společný dvůr 5 5012
zast. pl. zbořeniště 38 18617
zast. pl. 4849 1275985
ostat.pl. dráha 29 142917
ostat.pl. jiná plocha 1634 1360354
ostat.pl. manipulační pl. 304 781133
ostat.pl. mez, stráň 2 947
ostat.pl. neplodná půda 219 279179
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 30968
ostat.pl. ostat.komunikace 988 1305772
ostat.pl. pohřeb. 3 40211
ostat.pl. silnice 104 331683
ostat.pl. skládka 7 98914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 90436
ostat.pl. zeleň 149 282396
Celkem KN 15386 25002069
Par. DKM 15386 25002069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 228
č.p. doprava 2
č.p. garáž 29
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 25
č.p. obč.vyb. 130
č.p. rod.dům 1910
č.p. tech.vyb 31
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 23
č.p. výroba 39
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 429
č.e. jiná st. 46
č.e. rod.rekr 347
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 610
bez čp/če jiná st. 199
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb. 61
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 174
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 116
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 19
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 8
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4576
byt.z. byt 3485
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 140
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 297
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 64
obč.z. j.nebyt 30
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4062
LV 8332
spoluvlastník 16199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.03.2017
DKM 1:1000 12.01.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1986 12.01.2004 na části měř. 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.10.1957 12.01.2004 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 09:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.